Rovere (17 år +)


Aldersgruppe: 17 år +

Mødested: varierende

Mødetid: varierende


Roverne består af alle gruppens voksne - både dem, der er ledere hver tirsdag - og dem, der bare hjælper til engang imellem.


Hos Lundehus-spejderne tror vi på, at en sammentømret og velfungerende voksengruppe er det bedste grundlag for at lave godt spejderarbejde for børnene. Derfor mødes vi af og til enten for at lære noget nyt på f.eks. et kursus eller for at hygge os og lære hinanden endnu bedre at kende.