Kontingent

 

Spejder er en forholdsvis billig fritidsinteresse.


Kontingentet opkræves forud to gange årligt i januar og august. Du får en mail, når kontingentet skal betales. Kontingentet opkræves via vores medlemssystem.


Priser:

  • 700 kr. om året for børn (ulv, junior, trop, senior) - dvs. 350 kr. pr. halvår
  • 500 kr. om året for voksne medlemmer - dvs. 250 kr. pr. halvår
  • 400 kr. for familiespejdere - dvs. 200 kr. pr. halvår
  • 75 kr. om året for aktive ledere (opræves i januar)


Herudover tilkommer betaling for endags- og weekendture samt sommerlejr. En weekendtur koster typisk 150 kr. at deltage på. Prisen på enddagsture og sommerlejre varierer afhængig af, hvor vi skal hen, og hvad vi skal lave.


Når du bliver indmeldt, betaler du straks kontingent forud for perioden fra indmeldingsdatoen til næste kontingentopkrævning i januar eller august.


Der er mulighed for at blive tilmeldt Københavns Kommunes kontingentstøtteordning. Ordningen betyder, at kommunen dækker det halvårlige kontingent. Herudover dækkes udgifter til ture og udstyr (fx uniform, dolk, rygsæk, o.a.) med op til 500 kr årligt. Kontakt kassereren kasserer@lundehusspejderne.dk for at høre mere om dette.