Temakurser


Temakurser dækker over alle typer af kurser. Det kan eksempelvis være kurser i førstehjælp, madlavning over bål, sejlerkurser eller noget helt fjerde. Der er forskelligt hvilken aldersgruppe de enkelte kurser henvender sig til.


Linien Ud

Linien Ud har en stor styrke i at det er et kursus arrangement med mange forskellige kurser og workshops samlet på et sted. Dermed er der mange deltagere samlet og giver en god muglighed for at  møde bekendte samt få nye spejderkamerater på kurset. Kurset er en god mulighed for at man kan tage på kursus med hele gruppen, uden man nødvendigvis skal vælge den samme workshop.

Det er primært et indendørskursus som afholdes over en weekend.


Andre kursusudbud

Mange spejdercentre rundt om i landet afholder løbende kurser. Du kan gå ind på deres hjemmesider og se om der skulle være noget du bare må med på.