Gruppens Historie


Lundehus Gruppe er oprettet i efteråret 1946 og vi regner vores fødselsdag som 15. november.

Korpset sendte anerkendelsesbrevet i starten af november, og første møde blev afholdt i november 1946 - dog for troppen kun som patruljelederuddannelse.


Arbejdet startede med 6 drenge, som var spejdere i Hellerup Gruppe, men boede i Lundehus Sogn, og den gang var der kun drenge i såvel gruppen som i KFUM-spejderne i Danmark. Man kunne nu starte fra man var 9 år.


Vi startede med ulveflok og spejdertrop. Fra starten var det kun mandlige ledere, men fra 1957 begyndte man at have kvindelige ledere i ulveflokken.


Mødelokalet var et lille rum  på 4,5 x 4,5 m i kælderen på den gamle Kro, med to små vinduer med tremmer for, det var fordi det var den gamle vinkælder.


Troppen fik navnet Antiloperne, og patruljerne fik så navne efter de forskellige antiloper. Nogle af de første navne var Beisa, Kudu, Impala, siden kom navne som Saiga og DikDik til.


Lundehus grønt

Man måtte jo også have et ”gruppeblad” som kom en gang om måneden og var maskinskrevet med gennemslag. Senere blev bladet duplikeret på en sværtedublikator, og da det blev helt fint fik det et trykt forsidehoved i grønt. Navnet var Lundehus Posten, og brevhovedet havde et Antilopemærke og Jagtfolksmærket (flokkens mærke). I 1967 fik det nyt bladhoved og forside, så det passede overens med den Tepee gruppen havde vundet i lodseddelsalg, først brunt og siden den lilla internationale spejderfarve.


I 1973 lavede vi fælles blad med de lokale pigespejdere, og så kom bladet meget passende til at hedde Lundehus Grønt, og med grønt tryk. I 1994 ændrede vi forside til ny grafik, og siden stoppede bladet, men udkommer som et årskrift med historien.


Gruppen udvides

Der har også i forskellige perioder været forskelligt senior og klanarbejde.I 198x var det blevet tid til at udvide med arbejdet for de 6-8 årige kaldet bæverarbejde.


Lodseddelsalg og tepee

I 1966 blev der sat gang i ret avanceret lodseddelsalg. Man havde fundet ud af, at hvis man solgte tilpas mange lodsedler kunne man vinde en tepee, så der var hjemtaget 5.000 lodsedler til gruppen, udfra devisen at hvis man ikke fik gang i salget, kunne man returnere inden for den første måned. Der kom virkelig gang i salget, der var tre personer der solgte de 2000 stk., og resten af gruppen solgte så de andre 3.000, og man vandt en tepee, som almindeligvis bare er hvid, eller lettere røgfarvet efter  nogle år.


Men så simpelt skulle det ikke være, så korpstegneren, som tegnede til alle bladene, spurgte man om han ville lave en tegning til tepee, så vi kunne male den i en flot indianer design, og han sagde heldigvis ja. Så i vinteren 1966-67 var tepeen mange gange bredt ud på salsgulvene i kirken, og man malede på stoffet som fylder en halvcirkel på 17,5 m i diameter. Da man godt vidste, at hvis vi skulle købe rafter hver gang vi skulle bruge tepee, blev det ikke til så meget, så der blev lavet teltstænger, først i bambus og senere i aluminium, og det gav en kraftigt brug af tepee. Den har været med på alle større lejre, ved alle agitationsarrangementer og været med på Lundehus Skolen i Aulaen, i Københavns Rådhus og i TIVOLI.


Den sorte gryde

Efter mange års brug og mange reparationer måtte man konstatere at teltdugen var blevet mør, og nyt måtte gøres. Tepeen er efterfølgende indleveret til korpsets historiske samling. To gange har man til lejre lavet lejrbålskapper til troppen som var en lille tepee.Troppen havde været på lejr i Tyskland og var meget begejstret for de sorte tyske telte som rejses på en rafte, og året efter blev en sådan indkøbt, og ved sommerafslutningen på godset blev den indviet og fik navnet ”Den Sorte Gryde” og vi måtte selvfølgelig lige klare en gang Bro Bro Brille leg i den.


Lejre

Sommerlejre har der været mange af i indlandet for såvel bæver, ulve som trop.Derudover har mange af gruppens spejdere været på lejre rundt i verden, der var deltagelse på verdensjamboree i 1963 i Grækenland, i 1975 i Norge, og 2017 i Japan.


Af enhedslejre har der været en del til sydsverige, vandreture i de norske fjelde, og tre vandreture i svensk Lapland. Der har været ture til Tyskland og til Kandersteg i Schweiz og en enkelt lejr i England.


Weekendture er gået til mange forskellige steder f.eks. Ærkesædet i Holte, FDF K 27 hytte Gryden i Værløse, Posthuset i Høsterkøb, Saltruplejren i Esbønderup.