Trop (6. - 7. klasse)


Aldersgruppe: 6.-7. klasse

Mødested: Ungdomsgården (Kroen),

Lyngbyvej 180, 2100 Kbh. Ø.

Mødetid: tirsdage 18.00-20.00

Kontakt: Mathias Nielsen

Tlf. +45 53 50 54 96

kontakt@lundehusspejderne.dk


Børn, der går i 6.-9. klasse, kaldes tropspejdere.

Troppen holder til på Lundehus Kirkens

Ungdomsgård (Lyngbyvej 180) og mødes tirsdage kl. 18.00-20.00.


Hos troppen bygger vi videre på de færdigheder og kompetencer, som spejderne har erhvervet sig som ulve og juniorer. Tropspejderne har medindflydelse på mødeprogrammene og kan arbejde selvstændigt med store projekter. I troppen deltager vi i mange korpsarrangementer, sådan at spejderne lærer spejdere fra andre grupper at kende.


Ud over de ugentlige møder tager troppen også på weekendture, og hver sommer er vi afsted på en uges sommerlejr - gerne sammen med spejdere fra andre grupper (og lande!).


Det er ikke for sent at starte til spejder i denne alder – alle er velkomne, alle kan være med.


Enhedens ledere: