Lederkurser

 

Hold dig opdateret med hvor og hvornår de næste kurser afholdes direkte på KFUM-Spejdernes hjemmeside via linket: https://spejdernet.dk/uddannelse/


Gilwell

Gilwellkurset har fokus på den enkeltes personlige udvikling og det at være leder i sit eget liv.

Formålet med Gilwell er at du bliver et mere kompetent menneske, og at du dermed bliver en mere kompetent leder i de spejdersammenhænge du indgår i.

Gilwell tager udgangspunkt i en anerkendende og systemisk tankegang, som danner ramme for at du sætter dig i stand til at skabe positive forandringer i dit liv og i dit spejderliv. Dette sker ved at du gennem ny viden, refleksion og øget selvforståelse får indsigt i dig selv, dine stærkeste kompetencer samt egne konstruktioner af den omgivende virkelighed.

På Gilwell får du hjælp og støtte til selv at formulere din egen gilwelludfordring gennem præsentation af teorier, værktøjer og strategier. I din Gilwelludfordring formulerer du dit eget udviklingsmål, planlægger dit læringsforløb, følger det og evaluerer det i samarbejde med en vejleder og de andre deltagere.

Kursets målgruppe er erfarne ledere, der har gennemgået korpsets lederuddannelse eller på anden vis erhvervet sig tilsvarende viden og erfaring. Det er en forudsætning at du som deltager er villig og i stand til at flytte dig selv både som spejder og som menneske.


Treperle-Gilwell

Formålet med TreperleGilwell er, at du efter deltagelse påtager dig formel og uformel ledelse med henblik på at identificere, vurdere og skabe den nødvendige forandring i alle sammenhænge, du befinder dig i, for at opfylde BP’s bud om at overlade verden en smule bedre til dine efterkommere, end du modtog den.

Med ”formel og uformel ledelse” mener vi ledelse i alle de sammenhænge du indgår i – både når du er den formelle leder og når du er deltager.

Med ”ledelse” mener vi … ledelse forstået som alle former for værdiskabende støtte og retning til en gruppe/et team.

Med ”nødvendige forandring” mener vi... at vi altid bør stræbe efter at forbedre vores spejderarbejde, og at der derfor altid er en nødvendighed.

Med ”i alle sammenhænge” mener vi… at du skal tage ansvar for ledelse i alle de relationer du indgår i.


Læs mere om hvad de enkelte kurser indeholder på KFUM-Spejdernes hjemmeside -https://spejdernet.dk/uddannelse/tag-paa-kursus/