Gruppens bestyrelse


Hvem?

Gruppens bestyrelse har ansvaret for gruppens virke. Gruppes bestyrelse mødes ca. fire gange årligt eller efter behov. I bestyrelsen sidder en repræsentant fra gruppeledelsen, leder-repræsentanter fra alle gruppens enheder samt forældre, hvoriblandt formand og kasserer som regel vælges.


Hvad?

Gruppens bestyrelse sørger for at sikre god økonomi, gode faciliteter, lokal opbakning og gode vilkår for de frivillige ledere. En velfungerende gruppebestyrelse giver  gruppens ledere mulighed for at fokusere på deres primære opgave: at sørge for udviklende spejderaktiviteter.


Bestyrelsen er desuden gruppens forlængede arm til forældregruppen og kan derfor hjælpe med at sørge for, at forældrene får mulighed for at tage aktiv del i gruppens liv og opgaver.


Hvordan?

Alle forældre har mulighed for at stille op til gruppens bestyrelse. Der er valg til bestyrelsen på vores årlige generalforsamling, som afholdes i februar eller marts. Man vælges som regel for to år ad gangen. Som medlem af bestyrelsen har du direkte indflydelse på, hvad der sker i gruppen.


Generalforsamling

Referat fra seneste generalforsamling.