Medlemmer af bestyrelsen

 

Bestyrelsesforperson: Charlotte Greve

Medlemmer: Tinne Hjerild Jakobsen, Jes Boesgaard Madsen

Repræsentant fra menigheden: Sognepræst Julie Damlund

Repræsentanter fra enhederne: Frederik Irving (trop), Mathias Nielsen (junior), Sara Kühl (ulv)

Kasserer: Peter Hougaard Nielsen, kasserer@lundehusspejderne.dk

Gruppeledelse: Anna Lindqvist, kontakt@lundehusspejderne.dk