Medlemmer af bestyrelsen

 

Bestyrelsesforperson: Karsten Fey Kristiansen

Medlemmer: Tinne Hjerild Jakobsen, Mirka Leino

Repræsentant fra menigheden: Sognepræst Julie Damlund

Repræsentanter fra enhederne: Frederik Irving (senior), Mathias Nielsen (junior/trop), Sara Kühl (ulv)

Kasserer: Peter Hougaard Nielsen, kasserer@lundehusspejderne.dk

Gruppeledelse: Anna Lindqvist, kontakt@lundehusspejderne.dk